Leader-hanke yhdisti yrittäjät ja muotoilijat

Pk-yrityksissä on harvoin osaamista muotoilun hyödyntämiseen ja kynnys sopivien muotoilupalvelujen löytämiseen ja käyttöön on korkea. Muotoilun käytön esteiksi yrittäjät nimeävät mm. muotoiluhankkeiden monimutkaisen paperisodan tai pettymyksen muotoilutoimiston palveluun. Ongelma korostuu etenkin etäällä asutuskeskuksista sijaitsevilla maaseutualueilla.

Muotoilumaailma-hanke pyrki pehmein, kiireettömin ja kärsivällisin keinoin murentamaan sitä muutosvastarintaa, jota pk-yritysten keskuudessa on muotoilun hyödyntämistä kohtaan. Pyrkimyksenä oli arkipäiväistää muotoiluosaamisen ja luovuuden läsnäolo siten, että muutamassa vuodessa Karstulaan ja lähiseudulle synnytetään ilmapiiri, jossa yhteistyö ammattimuotoilijan kanssa on täysin luontevaa kaiken tyyppisissä ja kokoisissa yrityksissä. Yritykset totutetaan hakemaan muotoilupalveluja niin isoihin kuin pieniinkin tarpeisiinsa.

Muotoilumaailma-hankkeen tavoitteena oli rakentaa toimintamalli, jossa Artrannan residenssin muotoilijavieraat, muut muotoilun asiantuntijat sekä muotoilutapahtumat tuovat yrityksiin kysyntä- ja käyttäjälähtöistä muotoilunäkemystä sekä tuotantomenetelmien ja liiketoimintakonseptien tuntemusta. Tällä haettiin yritysten kilpailukyvyn ja kannattavuuden kohentumista sekä uusien innovaatioiden ja niiden varaan tehtävien investointien kasvua.

Lisäksi Muotoilumaailma-hanke pyrkii lisäämään, vahvistamaan ja monipuolistamaan Karstulassa ja lähialueilla kädentaitoihin perustuvaa pienyrittäjyyttä.

Artranta ry sai Muotoilumaailma-hankkeelle Maaseuturahaston Leader-hanketukea. Hanke päättyi maaliskuussa 2018. Hanke oli jatkoa ELY-keskuksen rahoittamalle esiselvitykselle, joka toteutettiin vuosina 2013-2015.

Yrittäjille

Suomalaisista pk-yrityksistä vain pieni osa käyttää muotoiluammattilaisten palveluja. Muotoilu saatetaan edelleenkin ymmärtää pelkäksi design-esineiden suunnitteluksi, vaikka muotoiluun sisältyvät myös mm. tuotekehitys, tuotantomenetelmien kehittäminen, pakkausten suunnittelu, strateginen muotoilu ja palvelumuotoilu. Käyttäjälähtöinen teollinen muotoilu on yritystoiminnan kehittämisen avainasioita, jolla voidaan lisätä paitsi tuotteiden haluttavuutta myös tuotannon kannattavuutta. Tutkimusten mukaan yritys, joka hyödyntää muotoilua, kasvattaa kaksi kertaa todennäköisemmin liikevaihtoaan kuin yritys, joka ei sitä tee.

Artranta voi auttaa yrittäjää selvittämään yrityksen muotoilutarpeen, määritellä konkreettisen kokeilun tavoitteet ja valita yhdessä yrittäjän kanssa sopivan muotoilijan tai muotoilijaryhmän. Esiselvityksiä on mahdollista teettää edullisesti esim. opiskelijavoimin. Lopuksi yhdessä voidaan hakea rahoitusta muotoiluhankkeeseen. Onnistuneen muotoiluhankkeen tuloksena on tuotteen parempi hinta ja alemmat kustannukset, jolloin markkinaosuus kasvaa ja yrityksen kilpailukyky paranee. Kun tuotteen tai palvelun laatu ja käytettävyys paranevat, se tuo uusia asiakkaita ja kasvua jopa kansainvälisiltä markkinoilta.

Muotoilijoille ja kädentaitajille

Kansalaisopistojen kevätnäyttelyt, myyjäiset ja käsityökeskusten myyntihyllyt osoittavat, että pohjoisessa Keski-Suomessa on runsaasti tasokasta käsityöosaamista. Osaaminen kanavoituu pääosin harrastukseen tai pienimuotoiseen ja satunnaiseen myyntitoimintaan. Ammattimuotoilijan lyhytaikainenkin apu saattaisi lisätä tuotteisiin käytettävyyttä ja haluttavuutta sekä tuoda valmistusmenetelmiin niin paljon tehokkuutta, että ne yhdessä mahdollistaisivat kädentaitojen jalostamisen yritystoiminnaksi.

Artrannan tavoitteena on kehittää muotoiluresidenssistä vetovoimainen kotimaisen ja kansainvälisen muotoilu- ja arkkitehtuuriväen kohtaamispaikka.

Mukana ovat:

Honkarakenne Oyj, Epira Oy, Ka-Mu Oy / Blingfactory, Huliswood Oy, Antti Muhonen Oy ja Villi-Peura Oy. Tukijoina POP Pankki ja Konsta ja Irene Heinon säätiö.