Ekologiasta ja ympäristöystävällisestä tuotesuunnittelusta on puhuttu jo kauan. Muotoilussa se tarkoittaa käyttäjäystävällisyyden ja helpon valmistuksen ohella hyviä ominaisuuksia myös ympäristön kannalta. Tuotteiden tulee olla kestäviä, korjattavissa ja kierrätettävissä. Yhä useammin tuotteiden ekologisuutta arvioidaan niiden koko elinkaaren ajalta valmistuksen vaatimaa energiaa ja hävittämistä myöten. Kertakäyttökulttuurin aika on ohi. Muovista on tullut jättimäinen ongelma. Tuotteiden ekologisuus ei enää ole markkinointivaltti, se on jo välttämättömyys.

Tuotesuunnitteluvaiheessa tuotteen ympäristöystävällisyyteen on helpointa vaikuttaa. Pohdittavaksi tulevat materiaalivalinnat, rakenneratkaisut, monikäyttöisyys ja kierrätyksen tai hävittämisen helppous. Tuote on suunniteltava siten, että se on kestävä ja kestää aikaa. Helppokäyttöinen, ergonominen tuote palvelee pitkään. Oikeat materiaalit, selkeät muodot, käyttötarkoitukseen sopivat värit ja tuotteeseen liittyvä informaatio auttavat kestävien ratkaisujen luomisessa. Hyvä käyttöohje opastaa tuotteen oikeaan käyttöön ja ehkäisee esimerkiksi laiterikkoja. Vaikka kauneus on katsojan silmissä, myös tuotteen estetiikka on tärkeää. Funktionaalinen, toiminnallisuutta korostava suunnittelu tuottaa usein klassikkotuotteita. Innovatiivisuus vie tuotekehitystä eteenpäin.

Valmistuksessa tehdään ympäristön kannalta vaikuttavimmat ratkaisut. Kenelläkään ei ole oikeutta pilata ympäristöä. Tuotannon on käytettävä tehokkaasti niin raaka-aineita kuin energiaa. Ekologisten tuotteiden suunnittelussa ja muotoilussa valitaan haitallisten materiaalien tilalle ympäristön kannalta parempia. Korvaajiksi voidaan suunnitella uusia, esimerkiksi vähemmän energiaa käyttäviä tuotteita. Kierrätys ja tuotannon sivuvirrat on hallittava. Tuotteet ja niiden pakkaukset on suunniteltava sellaisiksi, että ne vievät mahdollisimman vähän tilaa varastoinnissa ja kuljetuksessa. Sisäkkäin pinottavuus on etu. Pakkausjätteet kierrätetään tai käytetään energiaksi.

Tuotteen käytöstä ei saa aiheutua päästöjä ja sen on oltava energiataloudellista. Käytön jälkeen tuotteen ei tulisi päätyä kaatopaikalle, vaan kierrätykseen. Valmistajan vastuu tuotteista on laajentunut osittain myös vanhojen tuotteiden takaisinottovelvollisuuteen. Laitteiden korjaaminen on usein kannattamatonta. Toiseksi paras vaihtoehto onkin tehdä tuotteen osista kierrätykseen tai uusiokäyttöön soveltuvia. Kun uudessa tuotteessa on paljon kierrätettyjä osia tai raaka-aineita vanhoista, sen ympäristörasitus on pieni.

Ekologinen ajattelutapa on muotoilulle haaste. Vaikka tuote olisi tehty vanhoista osista tai kierrätysmateriaalista, se ei saa näyttää siltä! Sen tulee olla hyvännäköinen ja yhtä hyvä ja käyttökelpoinen kuin uudesta tehty. Ekologisuus on tuotteelle vain iso plussa.