Muotoilu käsitetään usein taideteollisuudeksi, mutta se kattaa laajemman alueen taidekäsityöstä teolliseen muotoiluun. Arkkitehtuurilla täydennettynä se on myös Artranta ry:n aluetta. Pääpaino toiminnassamme on kuitenkin teollisessa muotoilussa ja pk-yritysten tarpeissa. Muotoilu ei ole enää vain suurten yritysten myyntivaltti. Persoonallinen tuote erottuu massasta ja käy kaupaksi. Sen luomiseen tuotantopäälliköt ja myyntimiehet tarvitsevat yhteistyötä muotoilijan kanssa.

Teollisen muotoilijan tehtävä on suunnitella tuote sellaiseksi, että se täyttää sekä tuotannon että käyttäjän tarpeet. Osana käyttäjäystävällisyyttä on tuotteen helppokäyttöisyys, ergonomia ja silmää miellyttävä ulkonäkö. Jotta tuote olisi teknisesti ja taloudellisesti järkevä tuottaa ja ostaa, on myös valmistusmenetelmä huomioitava. Tuotekehitys ja muotoilu etenevät usein protojen kautta. Arjen käyttöesineissä on paljon muotoilua, mutta sitä on myös investointitavaroissa. Nykyiset Valtrat ja Ponsset ovat niistä hyviä esimerkkejä. Ekologia ja kierrätettävyys ovat tätä päivää. Hyvä muotoilu tekee tuotteista pitkäikäisiä, korjattavia ja kierrätyskelpoisia. Usein tuotteissa hyödynnetään kierrätysmateriaaleja. Hyvin suunniteltu tuote ei rasita ympäristöä.

Kilpailussa kiinalaisten massatuotteiden kanssa muotoilu voi olla suomalaisten tuotteiden kilpailuvaltti. Hyvä muotoilu edustaa myös tuotteen hyvää teknistä laatua. Tuotteen muotoiluun kuuluvat myös sen pakkaus, värit, tekstit ja käyttöohjeet. Tuoteviestintä on osa yritysviestintää, johon kuuluvat yrityksen ilme, tilat, logot, mainosmateriaalit jne. Muotoilussa on siis kyse laajasta kentästä tuotekehityksen ja markkinoinnin välillä.

Muotoilu maksaa itsensä takaisin. Hyvän muotoilun ansiosta valmistuskustannuksia voidaan alentaa esim. standardoimalla osia, parantaa tuotteen käyttöominaisuuksia funktionaalisella suunnittelulla ja lisätä tuotteen käyttöarvoa parantamalla sen ergonomiaa ja turvallisuutta. Hyvä muotoilu on innovatiivista, persoonallista, tukee yrityksen arvoja ja kasvattaa myyntiä.

Artranta ry perehdyttää pohjoisen Keski-Suomen pk-yrityksiä muotoilun saloihin. Muotoilumaailma -hanke sai Leader-rahoituksen Viisarin kautta. Projektipäällikkö Pirkko Siivola, muotoiluasiantuntijat ja muotoilijaresidenssin vieraat jakavat tietoa yrityksille, käsityöntekijöille ja muille muotoilusta kiinnostuneille. Tule kuuntelemaan Artrannan järjestämiä tietoiskuja, liity jäseneksi ja ota hyöty irti muotoilusta ja Muotoilumaailma-hankkeesta!