Eikö kauppa käy, vaikka tuotteesi on mielestäsi ihan hyvä? Hiipuuko vanhan hyvän tuotteesi myynti? Onko kilpailu alalla kiristynyt? Ehkä asialle pitäisi tehdä jotain? Muotoilu saattaisi olla yksi ratkaisu tuotteen tai palvelun laadun ja kilpailukyvyn parantamiseen, silloinkin kun rahaa massiiviseen markkinointiin ei ole. Parannetun tuotteen lanseerauksella voi saada ilmaista julkisuutta – eikä nettimarkkinointi maksa paljon. Tunnettuus on avain myynnin kasvuun. Asiakkaat eivät osaa kysyä tuotettasi tai palveluasi, jos siitä ei tiedetä.

Muotoilu yhdistää tuotekehityksen ja markkinoinnin ja tekee sen edullisesti. Jopa pienellä tuotteen viilauksella voit saada kasvua aikaan. Kyse voi olla tuotteen myyvästä ulkonäöstä, sen käytettävyydestä, ergonomiasta tai asiakkaan uusien tarpeen tyydyttämisestä. Ehkä tuotteeseen voisi liittää uusia ominaisuuksia tai palveluja, lisäisivätkö uudet muotivärit myyntiä? Miten nettiä voisi hyödyntää markkinoinnissa? Asiakkaat, markkinat ja kilpailutilanne muuttuvat, ja tulevaisuus voi pelottaa, kun raha tuntuu olevan entistä tiukemmassa.

Pienyrittäjän ei kannata suin päin palkata muotoilijaa, vaan hänen olisi hyvä itsekin tietää asiasta jotain. Yrittäjän on hyvä miettiä itse, mitä muotoilulta odottaa. Hyvin määritelty tavoite jämäköittää muotoilupalvelujen ostoa. Ostopalvelujen käyttö on joustavaa ja paikallaan, kun yrittäjä tietää, mitä haluaa. Haluaako hän tuotteen uudistamista, uusia malleja tuotevalikoimaan, vai kenties yrityskuvan modernisointia, uutta logoa, uusia markkinointimateriaaleja? Mistä rahat tähän kaikkeen? Kaikkea ei pienessä yrityksessä voi laittaa kerralla kuntoon, vaan syytä on edetä askel askeleelta.

Yrittäjän ja tuotekehittäjän mukanaolo tuotteen ja yritysilmeen uudistamisessa ja brändin luomisessa sekä yhdessä laadittu suunnitelma auttavat pitämään linjan kirkkaana. Muotoilija voi tuoda uudistamiseen oman osaamisensa. Suunnitteluohjelmilla voidaan tehdä havainnollisia piirroksia eri vaihtoehdoista ennen kuin euroakaan on investoitu kokeiluihin. Artranta puolestaan tuo muotoilun tietämystä seutukunnalle tavoitteenaan seudun yritystoiminnan edistäminen yrittäjien ja muotoilijoiden yhteistyöllä.

Yrittäjä, ota selvää, miten muotoilu auttaa sinua ja yritystäsi. Artranta ry:n hallinnoima Muotoilumaailma-hanke antaa siihen oivan mahdollisuuden. Sinun sijoituksesi hankkeeseen on lähinnä omaa työtä ja omaa aikaa. Olen varma, että investointi kannattaa, sillä tutkimukset osoittavat, että ne yritykset, jotka käyttävät muotoilua, kasvavat todennäköisemmin kuin muotoilua käyttämättömät. Ole valmiina uuteen nousuun!