Muotoilu yhdistää yrityksen tuotekehityksen ja markkinoinnin. Muotoilija tekee yhteistyötä tuotannon ja myynnin kanssa, mutta myös talousasiat on huomioitava. Yhteinen intressi on tehdä hyviä tuotteita, joita on helppo markkinoida ja myydä. Asiakaskeskeisyyteen kuuluvat asiakkaan tarpeiden huomioon ottaminen – myös niiden tarpeiden huomiointi, joita asiakas ei ehkä ostohetkellä havaitse, esim. huoltotoimet. Lähtökohtana tulee olla asiakkaan tuotteesta tai palvelusta saama hyöty. Ulkonäkö on se, joka huomataan ensin: se joko miellyttää tai ei. Eri asiakasryhmät toivovat erilaista designia, toinen toivoo perinteistä, toinen ultramodernia, kolmas teknistä, neljäs kaunista. Moniin toiveisiin vastaaminen on haaste yritykselle.

Tuotannon ja talouden yhteinen asia on varmistaa, että tuote tai palvelu on taloudellinen tuottaa ja toimittaa asiakkaalle. Kustannustehokkuus voi syntyä säästeliäästä raaka-ainekäytöstä, edullisista materiaaleista tai helposta valmistettavuudesta. Kestävä ja edullinen pakkaus ja sopiva kuljetusmuoto täydentävät asiakaspalvelua. Hyvä jälkihoito voi tuottaa uskollisen asiakassuhteen.

Talouden ja markkinoinnin yhteinen alue on hinnoittelu ja siitä seuraava tuote- ja palveluvalikoiman tuottama kate. Kokonaistuottavuus ratkaisee, kuinka kannattavaa tuotanto on. Jääkö viivan alle mitään? Kattaako saatu hinta kaikki kustannukset, saadaanko katetta tehdyille investoinneille ja laitteistojen kulumiselle, voidaanko varautua tuleviin investointeihin? Voidaanko velkoja lyhentää? Jääkö yrittäjälle voittoa vastineeksi riskin ottamisesta ja korkoa sijoitetulle pääomalle?

Suomalaisista sanotaan usein, että me valmistamme hyviä tuotteita, mutta olemme huonoja myymään. Siinä missä suomalainen haluaa kehittää hyvää tuotetta vielä paremmaksi, ruotsalainen tekee jo kaupat. Liekö totta, mutta joka tapauksessa yrityksessä pitäisi osata asettua asiakkaan asemaan. Muotoilija toimii usein asiakkaan edustajana, kun hän yhdessä tuotekehityksen ja markkinoinnin kanssa kehittää tuotetta asiakkaan tarpeiden mukaiseksi. Tuotevalikoima kaipaa uudistamista aika ajoin, sillä markkinat, asiakkaiden toiveet ja kilpailutilanne muuttuvat kiihtyvää tahtia. Vanhanaikainen tuote jää auttamatta hyllyyn.

Yrittäjä, tuotekehittäjä ja yrityksen markkinointi voivat itsekin tehdä paljon. Aina ei tarvita muotoilijan apua. Usein jo muotoiluun perehtyminen, asioiden katsominen uusin silmin, asiakkaiden aito kuuntelu sekä avoimuus ja rohkeus muutoksille riittävät aikaansaamaan tarpeellisen muutoksen. Sitten kun oma osaaminen loppuu, on aika turvata ulkopuoliseen muotoiluapuun. Tällä seudulla apua on tarjolla edullisesti. Artrannan työpajat, asiantuntijavierailut ja residenssivieraat neuvovat alkuun. Artrannan projektipäällikkö voi selvittää mm., mistä löytyy alaa tunteva muotoilija ja miten yrityksen muotoiluhankkeen voi rahoittaa.