Muotoilija ei työskentele yrityksissä yksin. Hän tarvitsee tuotannon, suunnittelun ja markkinoinnin ammattilaisia, jotta uudesta tuotteesta tulee sekä helposti valmistettava että kaupallisesti onnistunut huipputuote. Tuotekehitystyö voi olla kertaprojekti tai jatkuva prosessi, johon muotoilija tuo oman käyttäjäkeskeisen ja esteettisen näkemyksensä. Tekniikka ja talous määrittävät luovuuden rajat. Muotoilun lähtökohtana ovat käyttäjän tarpeet ja tuotteen soveltuvuus käyttäjälle. Tuotteen laatu, ulkonäkö ja toimivuus ilmentävät myös yrityksen toiminnan laatua.

Muotoiluprosessin voi jakaa tutkimus-, kehitys- ja toteutusvaiheeseen. Tutkimusvaiheessa kerätään tietoa käyttäjien tarpeista tai ongelmista, joita tuotteella halutaan ratkaista. Projektille määritellään tavoitteet ja tuotteelta vaadittavat ominaisuudet ja rajoitukset. Kehitysvaiheessa etsitään vaihtoehtoja visualisoimalla tai mallien avulla. Vaihtoehtoja arvioidaan, testataan ja verrataan tavoitteisiin ja kustannuksiin.  Kun paras vaihtoehto löytyy, tehdään kuvat, prototyyppi ja tekniset selosteet. Muotoilija vastaa tuotteen ulkonäöstä, graafisesta ilmeestä ja pakkauksesta. Markkinointimateriaali laaditaan yhdessä markkinoinnista vastaavien kanssa. Lopulta tuote päätyy valmistukseen ja myyntiin ja käyttäjien arvioitavaksi. Markkinat ratkaisevat lopulta tuotteen hyvyyden.

Harvalla pk-yrityksellä on omaa muotoilijaa. Useimmiten muotoiluhankkeet ovat osa yrityksen tavanomaista tuotekehitystyötä. Kehitysprojektiin tarvitaan yrityksen uudistushenkiset avainhenkilöt. Ulkopuolisella teollisen muotoilun osaamisella on paikkansa projektin alusta alkaen. Silloin muotoilun vaikutukset laatuun, kustannussäästöihin ja markkinoinnin onnistumiseen ovat suurimmat. Edellytyksiä ovat myös luottamuksellisuus ja avoin tietojenvaihto. Muotoilu ei saa olla vain tuotteen pintasilaus, vaan muotoilijan osaamista ja kokemusta on syytä käyttää koko tuotekehitysprosessissa. Muotoilu voi olla tuottava investointi ja kasvun avain, joka erottaa edelläkävijät seuraajista.

Tietokoneavusteinen suunnittelu ja valmistus ovat tätä päivää. Fotorealistiset, näytöllä pyöritettävät 3D-piirrokset, räjäytyskuvat ja animaatiot havainnollistavat suunnitelmia ja ehkäisevät virheitä. Muutokset on helppo tehdä ja suunnitteluaika lyhenee. Samasta tuotteesta saadaan erilaisia variaatioita, vaikkapa eri pintamateriaaleilla. Tässä yhdistyvät vakiointi ja räätälöinti. Markkinoinnille esityskuvat antavat uusia mahdollisuuksia. Valokuvan tarkoista piirroksista saadaan valmiit esitekuvat.

Uusia, vielä harvinaisia ja kalliita vaihtoehtoja tuo 3D-tulostus. Se tuo mallin tai osien valmistuksen työpöydälle. Laitteiden hinnat tulevat halpenemaan ja materiaalit monipuolistumaan. Sen, joka haluaa pysyä kehityksessä mukana, kannattaa perehtyä asiaan. Seuraa meitä ja tule mukaan Artrannan toimintaan.